About

Croeso


Wedi'i lleoli yn y porthladd hanesyddol hardd o

Amlwch, rydym mewn lleoliad gwych i ddarparu ar

gyfer eich anghenion a ydych yn bwriadu gwario

eich diwrnod ar y cwrs golff, pysgota allan yn y

môr neu ddim ond cerdded ar hyd yr arfordir

edmygu'r golygfeydd syfrdanol.


Fel a welir ar Top 100 Attractions, y Quays Caffi a thy coffi wedi cael ei sefydlu yn y porthladd am nifer o flynyddoedd bellach. Teuluol ac yn cynnig dim ond y uchaf o ran ansawdd mewn diodydd, bwyd a gwasanaeth, a baratowyd gariadus ar y safle ac yn fodd i chi gyda gwên.

Arbennig y dydd ar gael hefyd.

Welcome


Situated in the beautiful historic port of Amlwch,

we are in a prime location to cater to your needs

whether you intend to spend your day on the golf

course, out at sea fishing or just walking along

the coast admiring the breathtaking views.


As featured on Top 100 Attractions, the Quays Cafe and coffee house has been established in the port  for a number of years now. Family run and offering only the highest of quality in drinks, food and service, lovingly prepared on the premises and served to you with a smile.

Daily specials are also available.